Mgr. PAVEL RAJZNAUER

Advokátní kancelář

O mně

name

Mgr. PAVEL RAJZNAUER

advokát

Dobrý den, jmenuji se Pavel Rajznauer a jako advokát zapsaný v České advokátní komoře pod č. 17373 poskytuji kompletní právní služby. Jelikož svého advokáta byste měli trochu znát, dovolte mi základní informace o sobě. Jsem ženatý, mám 3 děti. Po ukončení studia na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jsem více jak 8 let žil a pracoval v USA. Po návratu z USA jsem začal pracovat v advokátní kanceláři v Otrokovicích a v současné době pracuji jako samostatný advokát, provozující kanceláře v Pozlovicích a ve Slavičíně. Dlouhodobý pobyt mimo Českou republiku mi nejenom rozšířil obzory a zajistil patřičný rozhled, ale umožňuje poskytovat kompletní právní služby v anglickém jazyce. Díky svým kontaktům v USA dokáži zajistit právní služby i mimo region EU. Skrolujte níže pro detailní nabídku služeb.

Služby

Generální praxe

Sepisujeme veškeré druhy smluv, např. kupní, darovací smlouvy, nájemní smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o obchodním zastoupení, kdy v souvislosti s realizací těchto smluv zajišťujeme kompletní právní servis, včetně ověřování podpisů, vyhotovení žádostí pro katastr pro nemovitostí a obchodní rejstřík, konverze dokumentů.

Rodinné právo

V rámci rodinného práva řešíme veškeré otázky týkající se péče o nezletilé (např. stanovení výživného, jeho snížení či zvýšení, předběžné opatření a další). Ve věcech manželských pomáháme s rozvodem (sporný či nesporný) a následně s vypořádáním společného jmění manželů (SJM). V rámci právního poradenství řešíme s klienty možnosti modifikace SJM, kdy spolupracujeme s několika notářskými kancelářemi ve Zlínském kraji.

Trestní právo

Působíme jako obhájci v trestních věcech, kdy jsme jednak soudy ustanovováni, ale rovněž zastupujeme i na základě plné moci. V rámci trestního řízení uplatňujeme také nároky za poškozené, v souvislosti se způsobenou škodou a nemajetkovou újmou.

Obchodní právo

Pro podnikatele a společnosti nabízíme kompletní právní servis, spojený s Vaším podnikáním. Ze širokého spektra právních služeb v této oblasti např. pomáháme řešit založení jednotlivých druhů společnosti, řešíme způsob jejich zániku, zajišťujeme převody obchodních podílů, přeměn a fůzí společností. Součástí služeb poskytovaných podnikatelům je také řešení otázek právní strategie podnikání, ochrany duševního vlastnictví, průmyslových práv, ochranných známek, vzorů (designu) a jiných oprávněných zájmů podnikatele (obchodní tajemství).

Vymáhání pohledávek

Pomáháme s vymáháním pohledávek jak fyzických, tak právnických osob. Jedná se o různé nároky ze smluv, směnek, zástavních práv. Vždy Vám nejprve prověříme bonitu dlužníka a poté Vás seznámíme s možnostmi řešení, které jsou pro Vás nejvhodnější. Naším cílem není zisk exekučního titulu, ale reálné vymožení dlužné pohledávky.

Ostatní

Právní poradenství poskytujeme jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům , v pracovně-právních otázkách řešíme mimo jiné otázky druhu, způsobu a platnosti výpovědi z pracovního poměru, náhrad majetkové a nemajetkové újmy při škodách v souvislosti s plněním pracovních úkolů. Poradenství poskytuje např. v oblasti ochrany spotřebitelů (reklamace, stížnosti). V rámci exekučního řízení podáváme návrhy na zastavení exekucí, návrhy na vyloučení ze soupisu věcí, vylučovací žaloby. V rámci insolvenčního řízení zpracováváme jak dlužnické, tak i věřitelské insolvenční návrhy.

PORTFOLIO

Kontakt

Advokátní kancelář Mgr. PAVEL RAJZNAUER
Nivy II 348, 76326 Pozlovice


IČ: 64468810
ID datové schránky: umtarzj

ZOBRAZIT NA MAPĚ

Telefon: +420 773 983 574
Email: info@aradvokat.cz

Otevírací doba: PO - PÁ, 9 - 15 HOD

Poznámka: Na této adrese jsou možné pouze konzultace a to po předchozí telefonické domluvě na výše uvedeném tel. čísle.
Advokátní kancelář Mgr. PAVEL RAJZNAUER
Horní náměstí 839, 76321 Slavičín

IČ: 64468810
ID datové schránky: umtarzj

ZOBRAZIT NA MAPĚ

Telefon: +420 773 983 574
Email: info@aradvokat.cz

Otevírací doba: PO - PÁ, 9 - 15 HOD

Poznámka: Vždy po telefonické objednávce.

Napište mi!